Quay lại để chọn căn mẫu, tiếp tục để xem dự toán chi phí
Quay lại để chọn căn mẫu, tiếp tục để xem dự toán chi phí

Phòng Ngủ Master

Phòng ngủ Căn hộ Duplex 2 tầng
Phòng ngủ Căn hộ Duplex 2 tầng
Phòng ngủ Căn hộ Duplex 2 tầng

Phòng Khách

Phòng khách Căn hộ Duplex 2 tầng
Phòng khách Căn hộ Duplex 2 tầng
Phòng khách Căn hộ Duplex 2 tầng

Phòng Bếp

Phòng bếp Căn hộ Duplex 2 tầng
Phòng bếp Căn hộ Duplex 2 tầng
Phòng bếp Căn hộ Duplex 2 tầng

Căn hộ Duplex 2 tầng

BÁO GIÁ TRỰC TUYẾN