Chi tiết thủ tục xin cấp phép cải tạo nhà ở

Chi tiết thủ tục xin cấp phép cải tạo nhà ở

Hiện nay nhiều người dân có nhu cầu cải tạo, sửa chữa lại công trình nhà ở của mình nhưng không biết việc sửa chữa có cần xin phép hay không? Thủ tục xin cấp phép cải tạo nhà ở gồm hồ sơ, trình tự như thế nào, quy định mới về sửa chữa nhà ở? Hãy cùng Sunshine CAF tìm hiểu chi tiết qua bài viết này. 

Thủ tục xin cấp giấy phép cải tạo nhà ở riêng lẻ cho nhà đầu tư
Thủ tục xin cấp giấy phép cải tạo nhà ở riêng lẻ cho nhà đầu tư

Cải tạo nhà ở cần xin cấp phép không?

Dựa theo khoản 30 Điều 1 của Luật Xây dựng sửa đổi 2020, thủ tục xin cấp phép cải tạo nhà ở gồm việc xin giấy phép sửa chữa, cải tạo trừ trường hợp sau đây: 

 • Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hay công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không có tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc dựa theo quy định của cơ quản nhà nước có thẩm quyền
 • Nội dung sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu của công trình. Sửa chữa phù hợp với khu quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước xét duyệt, yêu cầu về an toàn, phòng cháy, nổ và bảo vệ môi trường. 
Khi cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ có cần xin giấy phép khôngKhi cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ có cần xin giấy phép không
Khi cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ có cần xin giấy phép không

Thủ tục xin cấp phép cải tạo nhà ở

Thủ tục xin cấp giấy phép cải tạo nhà ở riêng lẻ cho chủ đầu tư bao gồm các hạng mục sau:

Đối tượng và phân loại giấy phép xây dựng

Hiện nay, đối tượng và phân loại giấy phép xây dựng được quy định theo điều 89 của Luật xây dựng 2014 với nội dung như sau:

 • Trước khi khởi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, nhà đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật xây dựng 2014.
 • Các công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng gồm:
 • Công trình bí mật của cơ quan nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm tại địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp đầu tư;
 • Công trình tạm phục vụ cho công việc thi công xây dựng công trình chính;
 • Công trình theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
 • Công trình nằm trong dự án công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật xây dựng 2014;
 • Nhà thuộc dự án phát triển đô thị có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn công trình dưới 500m2 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi kết cấu, không làm thay đổi công năng sử dụng và không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc phía ngoài không tiếp giáp với đường đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được phê duyệt;
 • Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà riêng lẻ ở khu vực nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ đã được xây dựng ở khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
 • Nhà đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép theo quy định ở các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo khởi công kèm hồ sơ xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

– Giấy phép xây dựng gồm có: Giấy phép xây dựng mới và giấy phép sửa chữa, cải tạo;

– Các loại giấy phép di dời các công trình: 

 • Công trình cấp đặc biệt và cấp I được cấp giấy phép xây dựng khi đã có thiết kế xây dựng được thẩm định theo Luật xây dựng 2014.
 • Dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình nhà ở, giấy phép xây dựng được cơ quản cấp cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án khi đã được triển khai theo quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
Quy định mới về sửa chữa nhà ở riêng lẻ cho nhà đầu tư nắm bắt
Quy định mới về sửa chữa nhà ở riêng lẻ cho nhà đầu tư nắm bắt

Hồ sơ đề nghị cấp phép cải tạo nhà ở

Theo điều 46, 47 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP, hồ sơ thủ tục xin cấp phép cải tạo nhà ở riêng lẻ gồm: 

 • Đơn đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
 • Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền quản lý, sở hữu, sử dụng công trình dựa theo quy định của pháp luật.
 • Bản vẽ hiện trạng của bộ phận công trình dự kiến cải tạo, sửa chữa đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp hiện trạng công trình trước và sau khi sửa chữa, cải tạo. 
 • Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo cho nhà ở riêng lẻ:

Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ có kèm Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và kèm bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về quy định phòng cháy – chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả kiểm tra mẫu thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, như:

 • Bản vẽ mặt bằng công trình nhà ở kèm theo sơ đồ vị trí của công trình đó;
 • Bản vẽ mặt bằng của các tầng, các mặt đứng và mặt cắt của công trình;
 • Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng kèm sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;
 • Với công trình xây dựng có công trình liền kề phải cam kết đảm đảm an toàn đối với công trình kế bên.

Trình tự thủ tục xin cấp phép cải tạo nhà ở

Quy định mới về sửa chữa nhà ở cũng như trình tự thủ tục xin cấp phép cải tạo nhà gồm có các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cấp phép

– Nộp về cho UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) nơi có nhà riêng lẻ muốn sửa chữa, cải tạo.

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện đến UBND cấp huyện; địa phương tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và nhận kết quả các thủ tục hành chính thì tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cải tạo, sửa chữa

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chịu trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo.

– Với hồ sơ hợp lệ thì sẽ ghi giấy biên nhận hồ sơ còn hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật xây dựng. 

Bước 3: Giải quyết các yêu cầu

– Từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

– Khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu nào còn thiếu, tài liệu không đúng với quy định hoặc không đúng thực tế để thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh lại hồ sơ.

– Nếu hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ. Nhà đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng văn bản cơ quan đã thông báo.

– Nếu việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến nhà đầu tư về lý do không cấp giấy phép cải tạo nhà ở

– Nếu hồ sơ đáp ứng được yêu cầu thì đưa ra quyết định cấp giấy phép cho nhà đầu tư.

Bước 4: Trả kết quả xin cấp phép

* Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin phép hợp lệ.

* Lệ phí cấp giấy phép: Mỗi địa phương có mức thu lệ phí khác nhau.

Trên đây là toàn bộ thông tin thủ tục xin cấp phép cải tạo nhà ở mà Sunshine CAF vừa giới thiệu đến các bạn. Nếu bạn đang cần tìm đơn vị cải tạo, sửa chữa nhà uy tín hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÁO GIÁ TRỰC TUYẾN